KADASED

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kadased Ailesi Olarak Çalışmalarımız Devam Ediyor

KADASED ailesi olarak mücadelemiz sessizlik ile kalmayacak dedik. 1 -3 Nisan tarihlerinde, SAĞLIK ,AİLE , ÇALIŞMA ve SOSYAL İŞLER KOMİSYON üyelerinden ; Sayın Antalya vekilimiz AHMET SELİM YURDAKUL Sayın Adana vekilimiz Komisyon Başkanı NECDET ÜNÜVAR Sayın Adıyaman vekilimiz SALİH FIRAT Sayın İstanbul vekilimiz ARZU ERDEM ile Sağlık torba yasası meclise gelmeden önce KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI 'nın özlük haklarındaki eksiklikleri giderilerek ele alınacağı bizler için mücadele edeceklerinin sözünü alarak komisyon üyeleri ile görüşmeler sağlanmıştır. KADASED AİLESİ